Welkom bij Gezondheidscentrum Heerlen Zuid
Welkom op de website van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid. Hier vindt u informatie over het gezondheidscentrum en onze openingstijden. Daarnaast kunt u kennis maken met ons personeel en leest u wat wij u als patiënt te bieden hebben. Onze nieuws sectie houdt u op de hoogte van medische ontwikkelingen. Tevens vindt u enkele nuttige links naar informatieve websites, allen goedgekeurd door uw behandelend huisarts. Onder het knopje contact vindt u onze contactgegevens, zodat u meteen een afspraak kunt maken.

SPREEKUUR
SPREEKUURTIJDEN
Klik op de naam van de huisarts om de spreekuurtijden (en locatie) te bekijken.
S.F.J.J. van den Brand
S.F.J.J. van den Brand
Maandag
Spreekuur van 08.00 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 14:00 - 17:00

Dinsdag: afwezig

Woensdag
Spreekuur van 08.30 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 14:00 - 17:00

Donderdag
Spreekuur van 08.30 - 10:30 en van 11:00 - 12:30 uur
Telefonisch spreekuur van 12:30 - 13:00 uur
Visites van 14:00 - 17:00

Vrijdag
Spreekuur van 08.30 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 14:00 - 17:00
B.W.M. van den Brand - Valkenburg
B.W.M. van den Brand - Valkenburg
Mevrouw van den Brand - Valkenburg is tot nader order niet aanwezig.
P. Aarts
P. Aarts

Spreekuur in de ochtend altijd in Welten op de Pijnsweg!

Maandag
Spreekuur van 08.00 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00

Dinsdag
Spreekuur van 08.00 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00

Woensdag: afwezig

Donderdag
Spreekuur van 08.00 - 11:30 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00

Vrijdag
Spreekuur: 08.00 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00
J.H.M.B. Scholtes
J.H.M.B. Scholtes

Maandag
Spreekuur van 08:15 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur

Dinsdag
Spreekuur van 08:15 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Chirurgiespreekuur van 14:00 - 17:00 uur

Woensdag
Spreekuur van 08:15 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur

Donderdag: afwezig

Vrijdag
Spreekuur van 08:15 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur
B. Schiffelers
B. Schiffelers

Maandag: afwezig

Dinsdag
Spreekuur van 08:10 - 11:30 uur
Spreekuur vind plaats in Welten op de Pijnsweg (dokter Tummers werkt dan voor P. Aarts)
Spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Spreekuur vind plaats op de Burgemeester Waszinkstraat (dokter Tummers vanaf 12:00u voor J.H.M.B. Scholtes)
Telefonisch spreekuur van 13:00 - 14:00 uur
Visites van 14:00 - 17:00 uur

Woensdag
Spreekuur vind plaats in Welten op de Pijnsweg (dokter Schiffelers werkt de hele dag voor P. Aarts)
Spreekuur van 08:10 - 10:30 uur en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur

Donderdag
Spreekuur vind plaats op de Burgemeester Waszinkstraat (dokter Schiffelers werkt de hele dag voor J. Scholtes)
Spreekuur van 08:10 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag: afwezig
C. Botterweck
C. Botterweck

Maandag
Spreekuur vind plaats in Welten op de Pijnsweg (Dokter Botterweck werkt dan voor P. Aarts)
Spreekuur van 08:00 - 12:30 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur

Dinsdag
Spreekuur vind plaats op de Burgemeester Waszinkstraat (dokter Botterweck werkt de hele dag voor S.F.J.J. van den Brand)
Spreekuur: 09.00 - 14:00 uur

Woensdag
Spreekuur vind plaats op de Burgemeester Waszinkstraat (dokter Botterweck werkt dan voor S.F.J.J. van den Brand)
Spreekuur van 08.30 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur

Donderdag
Spreekuur vind plaats op de Burgemeester Waszinkstraat (dokter Botterweck werkt de hele dag voor S.F.J.J. van den Brand)
Spreekuur van 08.30 - 10:30 en van 11:00 - 12:00 uur
Telefonisch spreekuur van 12:00 - 13:00 uur
Visites van 13:00 - 17:00 uur

Vrijdag: afwezig
AIOS - Gaston Voncken
Arts in opleiding - Gaston Voncken

Aanwezig op maandag en woensdag t/m vrijdag.
Alle consulten die hij doet, worden nabesproken met een der huisartsen.
ARTSEN
Drs. S.F.J.J. van den Brand
Drs. B.W.M. van den Brand - Valkenburg
Drs. J.H.B.M. Scholtes
Drs. P. Aarts
Drs. C. Botterweck
Drs. B. Schiffelers
Drs. F. Reinders

patiëntenstop
Op dit moment is onze praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Dit om de zorg voor onze huidige patiënten kwalitatief te kunnen blijven waarborgen. De sluiting zal vooralsnog tot juni 2021 van kracht zijn, hierna beoordelen we dit opnieuw.

ASSISTENTES
Wat doet een doktersassistente?
De assistentes spelen een sleutelrol binnen ons Gezondheidscentrum. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor patiënten, verzorgen de planning van het spreekuur en de huisbezoeken en beantwoorden telefonisch allerlei vragen. Daarnaast zijn zij opgeleid om tal van handelingen te verrichten zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, injecties zetten, bloedprikken, uitstrijkjes maken, wondverzorging, wratten aanstippen, urine controleren, hartfilmpjes maken, bloeddruk meten en nog vele anderen dingen. Over een aantal van deze handelingen vindt u hier meer informatie.

Waarom vraagt een assistente altijd wat er aan de hand is? 
Om in te kunnen schatten op welk moment medische zorg noodzakelijk is, hebben alle assistentes een triagecursus gevolgd. Zij zullen u een aantal vragen stellen. Op deze manier proberen zij inzicht te krijgen in de klachten en indien nodig kunnen ze patiënten adviseren om de afspraak te vervroegen indien zij dit medisch noodzakelijk achten. Daarnaast stelt het hen in staat om de duur van uw consult aan te passen op het aantal klachten die u wilt bespreken. Zij streven ernaar om op deze manier onze planning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodat u niet te lang hoeft te wachten in de wachtkamer.

Net als artsen, zijn ook assistentes zwijgplichtig en zullen uw (medische) informatie dan ook discreet behandelen.
Spreekuur doktersassistentes behandelkamer
Wij verzoeken u telefonisch een afspraak te maken voor de verrichtingen bij de assistentes met uitzondering van spoedgevallen.
Alt image
Stacks Image 651

SPREEKUREN POH
Marielle Meeder-Muyrers: CVRM, Diabetes Mellitus type 2 + insuline patiënten, aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag.

Jody Hellenbrand: CVRM, DM pt, aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Thera Ruijters: CVRM, Astma/COPD, Diabetes Mellitus type 2 + insuline patiënten, aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en om de week op vrijdag.

Ramona Miseré-Jagers: CVRM, Diabetes Mellitus type 2, Astma/COPD, aanwezig op maandag van 9.00 tot 14.00 uur, dinsdag en donderdag de hele dag.

Marcel Jacobs: Ouderenzorg, aanwezig in de even weken op maandag, woensdag en vrijdag en in de oneven weken op maandag, dinsdag en woensdag.

Kelly Penders: GGZ, aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.
Charelle Campagne: GGZ, aanwezig op donderdag en vrijdag.
PRAKTIJKONDERSTEUNERS
Wat doet een praktijkondersteuner?
In de huisartsenpraktijk zien we vaak mensen met chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, COPD en hart-en vaatziekten. Daarnaast is er een toenemend aantal ouderen. De praktijkondersteuner neemt een groot deel van de zorg voor deze mensen over van de huisarts. Zij werken nauw samen met uw huisarts waardoor deze op de hoogte blijft van alle veranderingen.
De praktijkondersteuner heeft zijn/ haar eigen spreekuur, waar ze patiënten met chronische aandoeningen begeleiden. Zo meten zij de longfunctie, de bloeddruk en beoordelen ze de bloeduitslagen van de patiënten. Nadien volgt er ook een voorlichting van de betreffende aandoeningen en wordt er besproken hoe de behandeling gaat uitzien. De coördinatie met de betrokken hulpverleners zoals thuiszorg, pedicures, specialisten en apotheken valt eveneens onder de taken van een praktijkondersteuner.  

Wat zijn de voordelen van een praktijkondersteuner? 
De zorg voor chronische patiënten is de laatste jaren verplaatst vanuit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. Om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om deze grote groep patiënten te behandelen en te voorzien van kwalitatief goede zorg, zijn de praktijkondersteuners onmisbaar in ons gezondheidscentrum. Zij hebben zich gespecialiseerd in chronische zorg en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast houden zij goede contacten met alle betrokken partijen. Doordat een praktijkondersteuner alle patiënten zelf ziet, hebben de patiënten een vast aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met vragen. Een aanspreekpunt die de tijd en ruimte heeft om deze vragen te beantwoorden.

CONTACT
Gezondheidscentrum Heerlen Zuid
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
mailGCHZ
U kunt met ons communiceren via e-mail (maak hiervoor gebruik van ons digitaal patiëntenportaal). Deze mail wordt doorgestuurd naar uw huisarts, deze is door zijn/haar werkprogramma niet altijd in de gelegenheid om de mail dagelijks te bekijken. Het kan daarom enkele dagen duren voordat u antwoord krijgt. Stel daarom nooit dringende medische vragen via de mail.

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.
GZHZ op Facebook
Alt image
Stacks Image 120

• Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen

• Pijnsweg 91
6419 CM Heerlen

Paramedische deskundigen binnen Gezondheidscentrum Heerlen Zuid:
Aanwezig: dinsdag van 13:00 tot 17:00 uur en donderdag van 8:30 tot 12:30 uur
Aanwezig: maandag van 8:00 tot 17:00 en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: woensdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur
Aanwezig: donderdag van 8:00 tot 12:30 uur

Stacks Image 833_24

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
De telefonische bereikbaarheid is uitgebreid; u kunt ons op werkdagen van 8 tot 17 uur bereiken.
  • optie 1 = SPOED
  • optie 2 = recepten
  • optie 3 = assistente
NU OOK OP FACEBOOK
U vindt Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid nu ook op Facebook
KLACHT?
Hebt u een klacht? Klik op het logo van SKG-IKOB om naar de pagina te gaan.
OVER ONS
• Het hele schooljaar hebben we een stagiare doktersassistente vanuit het Vista College.
• Het team wordt uitgebreid met huisarts in opleiding (AIOS) Gaston Voncken. Hij is de hele week bij ons werkzaam met uitzondering van de dinsdag. Alle consulten die hij zal doen worden nabesproken met een huisarts.
• Op 1 april komt Maureen Peek-Snippe terug van zwangerschapsverlof na de geboorte van een dochtertje Loïs.
• Per 28 maart gaat Fabiënne Sporck - van Malsen met zwangerschapsverlof.
CORONA VIRUS
We hebben in deze tijd nog steeds te maken met het Corona-virus. KLIK HIER om onze informatie te downloaden!
Alt image
Stacks Image 670
Huisartsenpraktijk Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid Is gevestigd in een voormalig gereformeerde kerk in de wijk Bekkerveld met een dependance in de wijk Welten
We zoeken per 1 mei 2019 een Praktijkondersteuner Ouderenzorg voor 16 uur per week.

Functie eisen: • Opleiding tot praktijkondersteuner afgerond, met ervaring op het gebied van ouderenzorg • Ervaring met chronisch zieken zoals diabeten, hart- en vaatpatiënten ivm overkoepelende werkzaamheden met de POHS • Goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden  • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken • Gestructureerd kunnen werken • Goede kennis van de gebruikelijke Microsoft Office-tools • Werkervaring met CGM/MIRA gewenst  • Coördinatie en optimalisatie van de multidisciplinaire samenwerking rondom (complexe) zorgsituaties waarbij de oudere patiënt centraal staat • BIG geregistreerd

Wij bieden:
• Leuke afwisselende werkzaamheden • Prettig team om in te werken  • Werkdagen op donderdag en vrijdag  • Het team bestaat uit 4 huisartsen, 2 vaste waarnemers, 1 AIOS, 1 POH GGZ, 5 POHS, 1 POH ouderenzorg, 7 doktersassistentes, 1 Praktijkmanager • Salariëring volgens CAO huisartsenzorg

Interesse?
• Stuur spoedig, uiterlijk 27 februari je curriculum vitae en motivatiebrief per mail naar:  Mw. Somers-Wetzels, Praktijkmanager: w.somers@gchz.nl
Je ontvangt bij sollicitatie per email een bevestiging van je sollicitatie. 14 dagen na de sluitingsdatum ontvangen alle sollicitanten schriftelijk bericht omtrent de voortgang van de procedure.
De gesprekken zullen gehouden worden op woensdag 20 maart.
Alt image
Stacks Image 744
Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk
Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.
Uitwisseling gegevens Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,

via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.